hakikî


hakikî
(A.)
[ ﯽﻘﻴﻘﺣ ]
gerçek.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • Hakiki — Nom généralement originaire du sud du Maroc et de l Algérie, également écrit El Hakiki. Il a en principe le sens de vrai, autenthique, juste (racine arabe H.q.q) …   Noms de famille

  • hakiki — sf., Ar. ḥaḳīḳī 1) Gerçek Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Atatürk 2) Niteliği değişmemiş, aslına uygun olan, gerçek olan Hakiki Türk tütünü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HAKİKÎ — Gerçek. Hakikate mensub. Sâhici, doğru …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AŞK-I HAKİKÎ — Hakiki aşk. Allah için sevmek. Allah sevgisi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HÂFIZ-I HAKİKÎ — Hakiki ve tam muhafaza eden. (Allah …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MA'BUD-U HAKİKÎ — Hakiki ma bud olan Cenab ı Hak (C.C …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RAZIK-I HAKİKİ — Hakiki rızık veren. Hiç bir vasıtaya ihtiyacı olmadan en güzel nimetleri yaratan ve bütün rızıkları ancak kendisi veren Allah (C.C …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FÂİL-İ HAKİKÎ — Bir işte hakiki te sir sahibi. Onu hakkı ile yapan (Allah C.C …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUCİD-İ HAKİKÎ — İcad etme iktidarının yegâne sahibi mânasında olarak (Allah) hakkında kullanılır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜN'İM-İ HAKİKÎ — Bütün nimetleri yaratan ve veren Allah (C.C …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük